Set清單

編號 名稱 年份 Фигурок 零件總數 售價
b12shBat LEGO b12shBat DC Universe Super Heroes Batman Visual Dictionary

Books-> Super Heroes
2012 1   0    
5002889 LEGO 5002889 Batman: The Visual Dictionary

Books-> Super Heroes
2012 0   0   18.99$